Zbiory

ZBIORY

1. WYDAWNICTWA SŁOWNIKOWE I ENCYKLOPEDYCZNE:
 • encyklopedie ogólne
 • encyklopedie przedmiotowe
 • leksykony
 • słowniki języka polskiego
 • słowniki ortograficzne
 • słowniki poprawnej polszczyzny
 • słowniki frazeologiczne
 • słowniki synonimów i antonimów
 • słowniki wyrazów bliskoznacznych
 • słowniki przedmiotowe (historia, matematyka, fizyka, geografia,
 • biologia, chemia)
 • słowniki lektur
 • słowniki pisarzy
 • słownik gwary uczniowskiej
 • słowniki językowe
 • słownik opery
 • słownik sztuki
 • słowniki przysłów i aforyzmów

2. BIBLIOTECZKA MULTIMEDIALNA:
 • encyklopedie i słowniki multimedialne
 • filmoteka polska
 • snap shot - język angielski na CD
 • kasety VHS

3. WYDAWNICTWA POPULARNO - NAUKOWE:
 • historia Polski
 • historia świata
 • historia literatury polskiej
 • albumy
 • regionalia

4. LITERATURA PIĘKNA:
 • antologie poezji
 • poezje wybranych autorów
 • wiersze dla dzieci

5. BELETRYSTYKA

6. LEKTURY

7. CZASOPISMA:
 • Victor Gimnazjalista
 • National Geographic
 • Poznaj Świat
 • Reader's Digest
 • Młody Technik
 • Biblioteka w Szkole
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW